Расшифровка сиглов библиотечной системы:

ЦБ - центральная библиотека;

ОМ - отдел библиотечного маркетинга и рекламы;

КХ - книгохранение;

Ф 1 - детская библиотека;

Ф 2 - Осинторфская сельская библиотека-центр экологического просвещения;

Ф 4 - Станиславовская сельская библиотека;

Ф 5 - Сипищевская сельская библиотека-клуб;

Ф 6 - Добрынская сельская библиотека;

Ф 7 - Сватошицкая сельская библиотека;

Ф 9 - Чиринская сельская библиотека-клуб;

Ф 16 - Зарубская сельская библиотека;

Ф 17 - городская библиотека;

Ф 19 - Калиновская сельская библиотека;

Ф 20 - Орловичская сельская библиотека-клуб;

Ф 22 - Ляднянская сельская библиотека;

Ф 24 - Редьковская сельская библиотека-клуб;

Ф 25 - Еремеевская сельская библиотека;

Ф 27 - Россасенская сельская библиотека;

Ф 30 - Бобровская сельская библиотека-клуб;

Ф 32 - Будская сельская библиотека;

Ф 33 - Якубовская сельская библиотека.


28 Биологические науки

 

1. 100 великих рекордов животных : для детей сред. шк. возраста / автор-сост. А.С. Бернацкий.--Москва : Вече,2016.--320с. .--ISBN 978-5-4444-4340-8 (в пер.) Рус.

Ф1 - 1 Ф2 - 1

2. Бернацкий, А.С. 100 великих рекордов в мире растений : для детей сред. шк. возраста / А.С. Бернацкий.--Москва : Вече,2016.--320с. .--ISBN 978-5-4444-4724-6 (в пер.) Рус.

Ф19 - 1

3. Бернацкий, А.С. Сто великих загадок биологии : для детей сред. шк. возраста / А.С. Бернацкий.--Москва : Вече,2016.--416с. .--ISBN 978-5-4444-5227-1 (в пер.) Рус.

Ф1 - 1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф6 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1

4. Бернацкий, А.С. Сто великих рекордов человека : для детей сред. шк. возраста / А.С. Бернацкий.--Москва : Вече,2015.--320с. .--ISBN 978-5-4444-3318-8 (в пер.) Рус.

Ф1 - 1

5. Сто великих тайн человека / автор-сост. А.С. Бернацкий.--Москва : Вече,2016.--432с. .--ISBN 978-5-4444-5230-1(в пер.) Рус.

Ф19 - 1 Ф6 - 1 Ф16 - 1

 


63 История. Исторические науки

 

1.Валодзіна, Т.В. "Ядроное жыта гаспадара кліча..." : каляндарны год у абрадах і звычаях / Т.В. Валодзіна, Т.І. Кухаронак.--Мінск : Беларуская навука,2015.--356с. .--ISBN 978-985-08-1907-9 (у пер.) Бел.

ЦБ - 1

2. Лобач, У.А. Святыя крыніцы Беларусі / У.А. Лобач.--Мінск : Беларуская навука,2016.--188с. .--ISBN 978-985-08-2072-3(у пер.) Бел.

Ф2 - 1   ЦБ - 1   Ф19 - 1

3.Марціновіч, А.А. Гісторыя праз лёсы. Том 1 : для дзяцей сярэд. шк. ўзросту / А.А. Марціновіч.--Мінск : Беларуская навука,2016.--335с. .--ISBN 978-985-08-1963-5 (у пер.) Бел.

Ф1-1   Ф2 - 1   Ф16 - 1

4.Марціновіч, А.А. Гісторыя праз лёсы. Том 2 : для дзяцей сярэд. шк. ўзросту / А.А. Марціновіч.--Мінск : Беларуская навука,2016.--351с. .--ISBN 978-985-08-2019-8 (у пер.) Бел.

Ф1 - 1   Ф2 - 1   Ф16 - 1

5.Нарысы гісторыі культуры  Беларусі. У 4т. Том 3. Культура сяла XIV- пачатку XX ст. Кн.1. Матэрыяльная культура / А.І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А.І. Лакотка.--Мінск : Беларуская навука,2015.--567с. .--ISBN 978-985-08-1897-3 (у пер.) Бел.

Ф1 - 1   Ф2 - 1   ЦБ - 1

6. Нарысы гісторыі культуры  Беларусі. У 4т. Том 3. Культура сяла XIV- пачатку XX ст. Кн.2. Духоўная культура / А.І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А.І. Лакотка.--Мінск : Беларуская навука,2016.--751с. .--ISBN 978-985-08-2054-9 (у пер.) Бел.

Ф1-1   Ф2 - 1   ЦБ - 1


72 Наука. Науковедение

 

1.                  Национальная академия наук Беларуси : энцикл. справ. / Нац. акад. наук Беларуси, Изд. дом "Беларуская наука" ; редкол.: В.Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.].--Минск : Беларуская навука,2017.--599с. .--ISBN 978-985-08-2046-4 (в пер.) Рус.

ЦБ - 1

 


76 СМИ. Печать. Радиовещание. Телевидение

 

1.                  Францыск Скарына. Са слаўнага горада Полацка : артыкулы, нарысы / уклад. А. Сушы.--Мінск : Маст. лiт.,2017.--323с. .--ISBN 978-985-02-1739-4 (у пер.) Бел.

ЦБ - 1


83 Литератураведение

 

1. Беларуская літаратура : дадатковае чытанне: 5-ты клас / уклад.: С.А. Курбанава [і інш.].--Мінск : Беларуская навука,2016.--359с. .--ISBN 978-985-08-1975-8 (у пер.) Бел.

Ф1 - 1 Ф2 - 1 Ф6 - 1 Ф32 - 1 Ф16 - 1

2. Дыярыушы XVII стагоддзя (1594-1707 гады) / укл. , пер. з пол. мовы: А.У. Бразгуноў ; ред. кал.: А.У. Бразгуноў (старш.) [і інш.].--Мінск : Беларуская навука,2016.--467с. .--ISBN 978-985-08-2025-9 (у пер.) Бел.

Ф2 - 1 ЦБ - 1

3. Кузьма Чорны. Чалавек - гэта цэлы свет : успаміны, эсэ, артыкулы, інтэрв'ю, дакументы / уклад. Г. Шаблінская.--Мінск : Маст. лiт.,2016.--510с. .--ISBN 978-985-02-1686-1( у пер.) Бел.

ЦБ - 1

4. Янка Купала. Для тых, якіх люблю : успаміны, эсэ, вершы, паэмы, п'есы / кладанне В. Шніпа ; маст. У. Свентахоўскі.--Мінск : Маст. лiт.,2017.--318с. .--ISBN 978-985-02-1755-4 (у пер.) Бел.

ЦБ - 1


1. Адамс, К. Песнь демона / Кэт Адамс ; пер.с англ. Н.А. Сосновской.--Москва : ЭКСМО,2014.--448с. .--ISBN 978-5-699-72371-3 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф2 - 1 Ф6 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1 Ф22 - 1

2. Адамс, К. Песнь крови / Кэт Адамс ; пер.с англ. Н.А. Сосновской.--Москва : ЭКСМО,2014.--416с. .--ISBN 978-5-699-71083-6 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф2 - 1 Ф6 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1 Ф22 - 1

3. Адамс, К. Песнь сирены / Кэт Адамс ; пер.с англ. Н.А. Сосновской.--Москва : ЭКСМО,2014.--384с. .--ISBN 978-5-699-71265-6 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф2 - 1 Ф6 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1 Ф22 - 1

4. Батракова, Н.Н. Миг бесконечности 2. Бесконечность любви, бесконечность печали... : роман. В 2 книгах. К.1, ч. 1-2 / Н.Н. Батракова.--Минск : Икселент,2016.--528с. .--ISBN 978-985-90015-7-4 (в пер.) Рус.

ЦБ - 1

5. Белозерская, А. Стрела, попавшая в тебя : роман / Алена Белозерская.--Москва : ЭКСМО,2015.--320с. .--ISBN 978-5-699-78771-5 (в пер.) Рус.

Кх-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1 Ф24 - 1

6. Белоусов, В.П. Красные пинкертоны : роман / В.П. Белоусов.--Москва : Вече,2016.--320с. .--ISBN 978-5-4444-4436-8 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф5 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 ЦБ - 1

7. Белы танец : аповесць, апавяданні, навелы / уклад. А. Маціеўскі.--Мінск : Маст. лiт.,2016.--351с. .--ISBN 978-985-02-1738-7(у пер.) Бел.

ЦБ-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф9 - 1 Ф25 - 1 Ф33 - 1 Ф22 - 1

8. Берри, С. Парижская вендетта / С. Берри ; пер. с англ. О. Орловой.--Москва : ЭКСМО,2014.--448с. .--ISBN 978-5-699-71069-0 (в пер.) Рус.

Кх-1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф9 - 1 Ф25 - 1 Ф27 - 1 Ф30 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 ЦБ - 1

9. Берсенева, А . Лучшие годы Риты : роман / А. Берсенева.--Москва : "Э",2016.--320с. .--ISBN 978-5-699-87039-4(в пер.) Рус.

Кх-1 Ф25 - 1 Ф27 - 1 Ф30 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1

10. Берсенева, А . Французская жена : роман / А. Берсенева.--Москва : "Э",2015.--352с. .--ISBN 978-5-699-82926-2(в пер.) Рус.

Кх-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 ЦБ - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1 Ф24 - 1

11. Борисова,А. Весь апрель никому не верь : роман / Ариадна Борисова.--Москва : ЭКСМО,2015.--320с. .--ISBN 978-5-699-81427-5 (в пер.) Рус.

Кх-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1 Ф24 - 1

12. Борисова, А. Всегда возвращаются птицы : роман / Ариадна Борисова.--Москва : "Э",2016.--352с. .--ISBN 978-5-699-85843-9 (в пер.) Рус.

Кх-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 Ф6 - 1 ЦБ - 1 Ф19 - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1 Ф24 - 1

13. Борисова, А. Повторите, пожалуйста, марш Мендельсона : сборник / Ариадна Борисова.--Москва : "Э",2016.--352с. .--ISBN 978-5-699-90255-2 (в пер.) Рус.

Кх-1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф25 - 1 Ф27 - 1 Ф30 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1

14. Борисова, А . Хлеба и чуда : сборник / Ариадна Борисова.--Москва : "Э",2015.--320с. .--ISBN 978-5-699-84140-0 (в пер.) Рус.

Кх-1 Ф7 - 1 Ф9 - 1 Ф25 - 1 Ф27 - 1 Ф30 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1

15. Бушков, А.А. Другая улица / А.А. Бушков.--Москва : ЭКСМО,2014.--320с. .--ISBN 978-5-699-70751-5(в пер.) Рус.

Кх-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1 Ф24 - 1

16. Бядуля, З. Бліночак з неба : казкі / Змітрок Бядуля ; уклад. А. Спрынчан; іл. А. Каравай-Лойка, С. Слуцкай.--Мінск : Маст. лiт.,2016.--223с. .--ISBN 978-985-1699-1(у пер.) Бел.

Ф1-1 Ф2 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 Ф16 - 1

17. Валентино, С. Всех прекрасней. История Королевы : повесть: для детей сред. шк. возраста / Серена Валентино ; пер. с англ. А.В. Деминой.--Москва : ЭКСМО,2015.--256с. .--ISBN 978-5-699-71231-1(в пер.) Рус.

Ф1-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф25 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1

18. Вебб, Х. Рождественские истории. Девочка с портрета : повесть: для детей сред. шк. возраста / Холли Вебб ; пер. с англ. Т.Ю. Покидаева.--Москва : ЭКСМО,2017.--208с. .--ISBN 978-5-699-90334-4 (в пер.) Рус.

Ф1-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф25 - 1 Ф32 - 1 Ф17 - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1

19. Веденская, Т. Впервые в жизни, или Стереотипы взрослой женщины : роман / Татьяна Веденская.--Москва : ЭКСМО,2014.--320с. .--ISBN 978-5-699-76371-9(в пер.) Рус.

Кх-1 Ф2 - 1 ЦБ - 1

20. Веденская, Т. Всё дело в платье : роман / Татьяна Веденская.--Москва : "Э",2016.--320с. .--ISBN 978-5-699-91228-5(в пер.) Рус.

Кх-1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1 Ф24 - 1

21. Веденская, Т. Как женить слона : роман / Татьяна Веденская.--Москва : ЭКСМО,2015.--320с. .--ISBN 978-5-699-82789-3(в пер.) Рус.

Кх-1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф9 - 1 Ф25 - 1 Ф27 - 1 Ф30 - 1 ЦБ - 1

22. Вельпонер, С. Фридолин : сказка: для детей стар. дошк. возраста / С. Вельпонер ; пер.с ит. И.Г. Константиновой; ил. С. Вельпонер.--Москва : ЭКСМО,2015.--32с. .--ISBN 978-5-699-77597-2 (в пер.) Рус.

Ф1-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф6 - 1 Ф9 - 1 Ф25 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф19 - 1 Ф22 - 1

23. Веркин, Э.Н. ЧЯП : повесть: для детей сред. шк. возраста / Э.Н. Веркин.--Москва : ЭКСМО,2016.--384с. .--ISBN 978-5-699-84813-3 (в пер.) Рус.

Ф1 - 1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1

24. Вильмонт, Е.Н. Сплошная лебедянь! : роман / Е.Н. Вильмонт.--Москва : АСТ,2016.--320с. .--ISBN 978-5-17-089192-4(в пер.) Рус.

ЦБ - 1

25. Владимиров, В. Агент Абвера : роман / В. Владимиров, Л. Суслов.--Москва : Вече,2016.--288с. .--ISBN 978-5-4444-5203-5(в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф9 - 1 ЦБ - 1

26. Володарская, О. Договор на одну тайну : роман / О. Володарская.--Москва : "Э",2016.--320с. .--ISBN 978-5-699-93125-5 (в пер.) Рус.

ЦБ - 1

27. Дилейни, Дж. Проклятие Ведьмака : повесть: для детей сред шк. возраста / Дж. Дилейни ; пер. с англ. Б.М. Жужунавы.--Москва : ЭКСМО,2016.--352с. .--ISBN 978-5-699-70318-0(в пер.) Рус.

Ф1-1 Ф2 - 1 Ф6 - 1 Ф32 - 1

28. Дилейни, Дж. Ученик Ведьмака. Седьмой сын : роман: для детей сред. шк. возраста / Дж. Дилейни ; пер. с англ. Е.А. Романенко.--Москва : ЭКСМО,2014.--320с. .--ISBN 978-5-699-77142-4 (в пер.) Рус.

Ф1-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1

29. Дмитриев, Н.Н. Казна императора! : роман / Н.Н. Дмитриев.--Москва : Вече,2016.--304с. .--ISBN 978-5-4444-4708-6(в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1

30. Донцова, Д.А. Самовар с шампанским : роман / Д.А. Донцова.--Москва : ЭКСМО,2014.--320с. .--ISBN 978-5-699-74357-5 (в пер.) Рус.

Кх-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф9 - 1 Ф25 - 1 Ф27 - 1 ЦБ - 1

31. Донцова, Д.А. Мачеха в хрустальных галошах : роман / Д.А. Донцова.--Москва : ЭКСМО,2015.--320с. .--ISBN 978-5-699-79383-9 (в пер.) Рус.

Кх-1 Ф30 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1

32. Донцова, Д.А. Судьба найдет на сеновале : роман / Д.А. Донцова.--Москва : ЭКСМО,2014.--320с. .--ISBN 978-5-699-76544-7 (в пер.) Рус.

Кх-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф9 - 1 Ф25 - 1 ЦБ - 1 Ф24 - 1

33. Донцова, Д.А. Тайная связь его величества : роман / Д.А. Донцова.--Москва : ЭКСМО,2014.--320с. .--ISBN 978-5-699-71121-5 (в пер.) Рус.

Кх-1 Ф27 - 1 Ф30 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1 Ф20 - 1

34. Дубоўка, У. Вершы. Паэмы. Крытыка / У. Дубоўка. Вершы. Паэмы. Проза. Крытыка/ У. Жылка. Вершы. Паэмы. Крытыка/ Я. Пушча ; уклад. і камент. І.Э. Багдановіч.--Мінск : Маст. лiт.,2016.--726с. .--ISBN 978-985-02-1732-5 (у пер.) Бел.

Ф1 - 1

35. Иванов, Н.Ф. Спецназ, который не вернётся : повесть, новеллы / Н.Ф. Иванов.--Москва : Вече,2016.--448с. .--ISBN 978-5-4444-5327-8 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф25 - 1 Ф27 - 1 Ф30 - 1 Ф32 - 1

36. Караткевіч, У.С. Збор твораў. У 25т. Т.15. Пераклады і аўтапераклады / У.С. Караткевіч ; падрыхт. тэкстаў і камент. і паслясл. А. Вераб'я.--Мінск : Маст. лiт.,2017.--734с. .--ISBN 978-985-02-1749-3 (у пер.) Бел.

ЦБ-1 Ф1 - 1 Ф2 - 1 Ф22 - 1

37. Караткевіч, У.С. Збор твораў. У 25т. Т.14. Публіцыстыка. Эсэ-рецэнзіі. Эсэ-лісты. Матэрыялы для газеты "Боевая вахта". Суаўтарства. Інтэрв'ю. Літаратуразнаўства : 1946-1983 / У.С. Караткевіч ; падрыхт. тэкстаў і камент. П. Жаўняровіча.--Мінск : Маст. лiт.,2016.--510с. .--ISBN 978-985-02-1735-6 (у пер.) Бел.

ЦБ-1 Ф1 - 1 Ф2 - 1 Ф22 - 1

38. Кісялёў, Г.В. Выбранае / Г.В. Кісялёў ; уклад. камент. Л. Кітсялёвай, В. Чамярыцкага; прадм. М. Тычыны.--Мінск : Беларуская навука,2016.--575с. .--ISBN 978-985-08-2000-6 (у пер.) Бел.

ЦБ-1 Ф1 - 1 Ф2 - 1 Ф32 - 1 Ф16 - 1

39. Колас, Я. Залаты прамень : вершы, казкі жыцця / Я. Колас.--Мінск : Маст. лiт.,2016.--190с. .--ISBN 978-985-02-1743-1 Бел.

ЦБ-1 Ф1 - 1 Ф2 - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1

40. Коротков, Ю.М. Авария, дочь мента : повести / Ю.М. Коротков.--Москва : Вече,2016.--384с. .--ISBN 978-5-4444-4831-1(в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 ЦБ - 1

41. Купала, Я. Расцвіла непагаслай зарой : вершы, паэмы, п'есы / Я. Купала ; уклад. В. Шніпа.--Мінск : Маст. лiт.,2016.--254с. .--ISBN 978-985-02-1742-4 Бел.

ЦБ-1 Ф2 - 1 Ф32 - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1

42. Лаврова, О.А. Следствие вели ЗнаТоКи. Свидетель : повесть / Ольга Лаврова, Александр Лавров.--Москва : Вече,2016.--320с. .--ISBN 978-5-4444-4078-0 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 ЦБ - 1

43. Лапин, А.А. Русский крест : роман. В 2т. / А.А. Лапин.--Москва : Вече Т.1 : Утерянный рай, Непуганое поколение, Благие пожелания Рус. 592с.

Ф2 - 1 Ф6 - 1 Ф32 - 1 ЦБ - 1 Ф19 - 1

44. Лапин, А.А. Русский крест : роман. В 2т. / А.А. Лапин.--Москва : Вече Т.2 : Вихри перемен, Волчьи песни, Время жить Рус. 592с.

Ф2 - 1 Ф6 - 1 Ф32 - 1 ЦБ - 1 Ф19 - 1

45. Лобан, М.П. Выбраныя творы / М.П. Лобан ; уклад., прадм., камент. А. Вашчанкі.--Мінск : Беларуская навука,2015.--464с. .--ISBN 978-985-08-1980-2 (у пер.) Бел.

ЦБ-1 Ф1 - 1 Ф2 - 1 Ф6 - 1 Ф32 - 1

46. Метлицкая, М. Вечный запах флоксов : сборник / Мария Метлицкая.--Москва : ЭКСМО,2015.--320с. .--ISBN 978-5-699-79484-3 (в пер.) Рус.

Кх-1 Ф9 - 1 Ф25 - 1 Ф27 - 1 Ф30 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1

47. Меттер, И.М. Ко мне, Мухтар! : повести / И.М. Меттер.--Москва : Вече,2016.--256с. .--ISBN 978-5-4444-4452-8 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1

48. Михалкова, Е.И. Пирог из горького миндаля : роман / Е.И. Михалкова.--Москва : АСТ,2017.--384с. .--ISBN 978-5-17-097456-6(в пер.) Рус.

ЦБ - 1

49. Михеенков, С.Е. Днепр - солдатская река : роман / С.Е. Михеенко.--Москва : Вече,2016.--320с. .--ISBN 978-5-4444-4437-5 (в пер.) Рус.

Кх - 1 ЦБ - 1 Ф19 - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1

50. Молчанов, А.А. Экспедиция в один конец : роман / А.А. Молчанов.--Москва : Вече,2016.--384с. .--ISBN 978-5-4444-5497-8(в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 ЦБ - 1

51. Муравейка, І.А. Званочкі ў блакіце : вершы, загадкі / І.А. Муравейка.--Мінск : Маст. лiт.,2016.--62с. .--ISBN 978-985-02-1741-7 Бел.

Ф1-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф6 - 1 Ф19 - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1

52. Островский, А.Л. Напряжение : повести / А.Л. Островский.--Москва : Вече,2016.--352с. .--ISBN 978-5-4444-5382-7 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1

53. Паланик, Ч. Бойцовский клуб : роман / Чак Паланик ; пер.с англ. И. Кормильцева.--Москва : АСТ,2017.--344, [8]с. .--ISBN 978-5-17-081137-3(в пер.) Рус.

ЦБ - 1

54. Парвела, Ц. Эла і сябры : аповесць / Ціма Парвела ; пер. з фін. А. Казловай.--Мінск : Маст. лiт.,2017.--111с. .--ISBN 978-985-02-1750-9 (у пер.) Бел.

Ф1 - 1 Ф2 - 1 Ф7 - 1 Ф25 - 1 Ф32 - 1

55. Першацвет : проза і паэзія маладых / рэд. В.А. Шніп.--Мінск : Маст. лiт.,2017.--127c. .--ISBN 978-985-02-1752-3 (у пер.) Бел.

Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф9 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1

56. Петрашкевіч, А.Л. Выбраныя творы / А.Л. Петрашкевіч ; уклад., прадм. Л. Савік, навуковы рэдактар І. Саверчанка.--Мінск : Беларуская навука,2017.--604с. .--ISBN 978-985-08-2111-9 (у пер.) Бел.

ЦБ-1 Ф1 - 1 Ф2 - 1 Ф32 - 1 Ф16 - 1

57. Пісьмянкоў, А.У. Чаму вожык не стрыжэцца? : вершы / А.У. Пісьмянкоў ; маст. А. Сакалоўская.--Мінск : Маст. лiт.,2016.--19с. .--ISBN 978-985-02-1702-8 Бел.

Ф1-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф25 - 1 Ф32 - 1

58. Поволяев, В.Д. Командир Гуляй-Поля : роман / В.Д. Поволяев.--Москва : Вече,2016.--288с. .--ISBN 978-5-4444-5010-9 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф30 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 ЦБ - 1

59. Поляков, Ю.М. По ту сторону вдохновения : сборник / Ю.М. Поляков.--Москва : АСТ,2017.--480с. .--ISBN 978-5-17-102842-8(в пер.) Рус.

ЦБ - 1

60. Разанаў, А.С. Францыск Скарына. Маем найбольшае самі : кніга перастварэнняў / А.С. Разанаў.--Мінск : Маст. лiт.,2017.--223с. .--ISBN 978-985-02-1747-9 (у пер.) Бел.

ЦБ-1 Ф2 - 1 Ф32 - 1

61. Романова, Г.В. Демон ревности : роман / Г.В. Романова.--Москва : "Э",2016.--320с. .--ISBN 978-5-699-90728-1(в пер.) Рус.

Кх-1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф9 - 1 ЦБ - 1 Ф22 - 1 Ф24 - 1

62. Роулинг, Дж.К. Гарри Поттер и проклятое дитя : пьеса: части первая и вторая: специальное репетиционное издание сценария: для детей сред. шк. возраста / Дж. К. Роулинг, Джон Тиффани, Джек Торн ; пер. с англ. М. Спивак.--Москва : Махаон,2017.--464с. .--ISBN 978-5-389-12042-6 (в пер.) Рус.

ЦБ - 1

63. Рябов, Г.Т. Пришедший из тьмы : повести / Г.Т. Рябов.--Москва : Вече,2016.--352с. .--ISBN 978-5-4444-3812-1 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф30 - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 ЦБ - 1

64. Сачанка, Б.І. Выбраныя творы / Б.І. Сачанка ; уклад. Г. Багданавай; прадм. У. Гніламёдава.--Мінск : Беларуская навука,2017.--636с. .--ISBN 978-985-08-2126-3 ( у пер.) Бел.

ЦБ-1 Ф1 - 1 Ф6 - 1 Ф32 - 1 Ф19 - 1

65. Семашкевіч, Р.М. Выбраныя творы / Р.М. Семашкевіч ; уклад. і камент. Н. Семашукевіч; прадм. А. Жука.--Мінск : Беларуская навука,2017.--524с. .--ISBN 978-985-08-2097-6( у пер.) Бел.

ЦБ-1 Ф1 - 1 Ф2 - 1 Ф32 - 1 Ф16 - 1

66. Сидельников, О.В. Нокаут : роман / О.В. Сидельников.--Москва : Вече,2016.--352с. .--ISBN 978-5-4444-2013-3 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф25 - 1 Ф27 - 1 Ф30 - 1 ЦБ - 1

67. Соловьев, Л.В. Повесть о Ходже Насреддине. Очарованный принц : повесть / Л.В. Соловьев.--Москва : Вече,2016.--352с. .--ISBN 978-5-4444-4574-7 (в пер.) Рус.

Ф16 - 1 Ф19 - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1 Ф24 - 1

68. Томан, Н.В. Именем закона : повести / Н.В. Томан.--Москва : Вече,2016.--352с. .--ISBN 978-5-4444-3889-3(в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф6 - 1 Ф7 - 1 Ф9 - 1 ЦБ - 1

69. Устинов, С.Л. Удар в сердце : роман / С.Л. Устинов.--Москва : Вече,2016.--352с. .--ISBN 978-5-4444-3365-8 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф32 - 1 Ф33 - 1 Ф17 - 1 ЦБ - 1

70. Филатов, Н.А. Дело частного обвинения : повести / Н.А. Филатов.--Москва : Вече,2016.--288с. .--ISBN 978-5-4444-5332-2(в пер.) Рус.

Кх - 1 ЦБ - 1 Ф20 - 1 Ф22 - 1 Ф24 - 1

71. Цётка Выбраныя творы / Цётка.--Мінск : Маст. лiт.,2016.--198с. .--ISBN 978-985-02-1746-2 Бел.

Ф7-1 Ф32 - 1 Ф16 - 1

72. Шишкин, Е.В. Добровольцем в штрафбат : роман / Е.В. Шишкин.--Москва : Вече,2016.--352с. .--ISBN 978-5-4444-5009-3 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф9 - 1 Ф25 - 1 Ф27 - 1 ЦБ - 1

73. Шпанов, Н.Н. Записка Анке : роман, рассказ / Н.Н. Шпанов.--Москва : Вече,2015.--352с. .--ISBN 978-5-4444-3371-3 (в пер.) Рус.

Ф2 - 1 Ф4 - 1 Ф5 - 1 Ф33 - 1 Ф16 - 1

74. Шталенкова, К.І. Адваротны бок люстры : прыгодніцка-фантастычны раман / К.І. Шталенкова ; маст. К. Шталенкова.--Мінск : Маст. лiт.,2016.--382с. .--ISBN 978-985-02-1665-6(у пер.) Бел.

Ф1-1 Ф2 - 1 Ф32 - 1

75. Щелоков, А.А. Предают только свои : роман, повести / А.А. Щелоков.--Москва : Вече,2016.--320с. .--ISBN 978-5-4444-4955-4(в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф2 - 1 Ф4 - 1 ЦБ - 1 Ф24 - 1

76. Ярушкин, А.Г. В огне не горят : повести, рассказы / А.Г. Ярушкин.--Москва : Вече,2016.--384с. .--ISBN 978-5-4444-3650-9 (в пер.) Рус.

Кх - 1 Ф9 - 1 Ф25 - 1 Ф27 - 1 ЦБ - 1


85 Искусство

 

1.Горанская, Т.Г. Города Беларуси в изобразительном искусстве XX - начала XXI века / Т.Г. Горанская.--Минск : Беларуская навука,2017.--254с .--ISBN 978-985-08-2117-7 (в пер.) Рус.

ЦБ - 1

2. Карызна, У.У. Жывая крыніца:зборнік: выбраныя хоры і песні Уладзіміра Карызны (сына) на вершы Уладзіміра Карызны (бацькі)/У.У. Карызна, У.І. Карызна. -- Мінск:Харвест,2013.--160с. Бел.

Ф2 - 1 Ф7 - 1 ЦБ - 1 Ф16 - 1 Ф19 - 1

3. Локотко, А.И. Архитектура национальная и архитектура фрактальная : к проблеме индентич. в сов. архитектуре / А.И. Локотко ; пер. с англ. Д.М. Олексенко; Нац. акад. наук Бел. и др.--Минск : Беларуская навука,2017.--135с. .--ISBN 978-985-08-2075-4 (в пер.) Рус.

ЦБ - 1

4. Малікаў, Я.Р. Традыцыі разьбянога дэкору ў народнай архітэктуры паўднёва-ўсходняй Беларусі : канец XIX - першая палова XX ст. / Я.Р. Малікаў.--Мінск : Беларуская навука,2016.--239с. .--ISBN 978-985-08-2040-2 (у пер.) Бел.

ЦБ - 1

5. Цветкова, И.М. Василий Раинчик. "Верасы" : штрихи к биографии / И.М. Цветкова.--Минск : Маст. лiт.,2017.--231с. .--ISBN 978-985-02-1695-3 (в пер.) Рус.

ЦБ - 1