Фальклор

1. Беларускі фальклор: хрэстаматыя : вучэбн. Дап. для філал. Фак. ВНУ / Склад. К.П. Кабашнікаў і інш. – 4-е выд., перапрац. – Мінск: Вышэйшая школа, 1995. – 856 с.

   

   У хрэстаматыі прадстаўлены лепшыя ўзоры каляндарна-абрадавай і сямейна-абрадавай паэзіі, казачнага эпасу, народнага тэатра, дзіцячага фальклору.

 

   2. Беларускі фальклор : энцыклапедыя : у 2 т. Т.2.: Лабараторыя традыцыйнага мастацтва – Яшчур / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мінск : БелЭН, 2006. – 832 с.: іл.

   3. Беларускі фальклор : энцыклапедыя : у 2 т. Т.1.: Акапэлла-Куцця / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мінск: БелЭН, 2005. – 8768 с.: іл.

4. Крук, Я. Колесо времени: традиции и современность / Янка Крук, Оксана Котович. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : Беларусь, 2010. – 350 с.: ил.

   

   В книге рассказано, как небесные светила влияют на цикл хозяйственных работ, как основные обряды семейно-родовой направленности соотносятся с календарным временем. Даётся развёрнутая характеристика каждого дня недели.

 

5. Крук, Я. Сімволіка беларускай народнай культуры. – Мінск : Ураджай, 2000. – 350 с.

 

   Разгледжваюцца асноўныя абрады, рэтуалы і звычаі беларускага народа, якія суправаджалі чалавека ад нараджэння да пахпвальнага вогнішча, а таксама сімволіка колераў, лікаў, кожнага дня, тыдня, спрыяльныя і неспрыяльныя тыдні ў залежнасці ад фазы месяца.