Тапонімы і выслоўі:


  1. Гаўрош, Н.В. Афарыстычныя выслоўі беларускіх пісьменнікаў / Н.В. Гаўрош, Н.М. Нямковіч. – Мінск : Вышэйшая школа, 2012. – 638 с.

 

 

У кнізе каля 3600 афарыстычных выслоўяў, выбраных з мастацкіх і публіцыстычных твораў беларускіх пісьменнікаў. Прызначаецца студэнтам-філолагам, настаўнікам-славеснікам, навукоўцам.

      2. Лемцюгова, В.П. Тапонімы распавядаюць : навукова-папулярныя эцюды / В.П. Лемцюгова. – Мінск : Літаратура і мастацтва, 2008. – 416 с.

 

 

Кніга змяшчае каля трох тысяч навукова-папулярных эцюдаў пра паходжанне назваў беларускіх паселішчаў. Апрача таго, у працэсе аналізу задзейнічана шмат назваў рэк, азёр, балот, палёў, сажанцаў, лясных урочыўаў, уласных асобных імён і прозвішчаў.

   3. Рогалёў, А.Ф. Назвы Бацькаўшчыны (тапанімія Беларусі) / А.Ф. Рогалёў – 2-е выд. – Гомель: Барк, 2011. – 216 с.

 

 

У кнізе адпавядаецца пра паходжанне назваў населеных пунктаў і водных аб’ектаў з розных раёнаў Беларусі. Аналіз геаграфічных імёнаў дае магчымасць рэканструяваць тыя старонкі мінулага, якія не адлюстраваны ў пісьмовых крыніцах. Прапануюцца таксамацікавыя і малавядомыя гістарычныя факты.